Prelegenci

 • Dr Jolanta Załęczny

  Dr Jolanta Załęczny

  - z wykształcenia historyk, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonistka – ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (UMCS w Lublinie).

  Pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie, przez wiele lat związana z legionowską oświatą (nauczyciel historii i języka polskiego), były prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, autorka artykułów o tematyce historycznej i regionalnej na łamach „Notatek Płockich”, „Kroniki Warszawy”, „Roczników Historii Ruchu Ludowego”, „Rocznika Legionowskiego”, „Niepodległość i Pamięć” i wielu innych. Autorka „Monografii Towarzystwa Przyjaciół Legionowa” oraz „20 lat samorządu legionowskiego 1990-2010”.

 • Barbara Wachowicz (fot. Agnieszka Perepeczko)

  Barbara Wachowicz

  - pisarka, historyk literatury, fotografik i scenarzystka, twórczyni biografii wielkich Polaków. Jest autorką monografii, reżyserem i narratorką filmów, audycji telewizyjnych i radiowych, wystaw oraz widowisk scenicznych poświęconych najsławniejszym postaciom literatury i historii polskiej z Bohaterami Powstania Warszawskiego na czele.

  Przewodniczy Radzie Programowej Konkursu „Arsenał Warszawa”, w którym młodzież dokumentuje wszystkie barwy historii Stolicy. Honorowa Obywatelka Warszawy. Laureatka wielu odznaczeń między innymi Orderu „Polonia Mater Nostra Est” – „za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa” oraz nagrody TOTUS Episkopatu Polski – „za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu, pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia”.

 • Dr Tomasz Jaszczołt

  Dr Tomasz Jaszczołt

  - absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, historyk. Doktorat z zakresu nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Zainteresowania badawcze skupione wokół historii regionalnej (Podlasie i Wschodnie Mazowsze), genealogii i heraldyki. Autor dwóch książek i ponad trzydziestu artykułów związanych z tą tematyką.

 • Janusz Ramotowski

  Janusz Ramotowski

  - technik nukleonik, od 1968 do 1980 roku pracownik Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. W okresie komunizmu zaangażowany w działalność opozycyjną, w szczególności podczas stanu wojennego od początku 1982 członek Grup Oporu Solidarni RKW Mazowsze początkowo odpowiedzialny za sprawy techniczne a następnie w ramach Sekcji Transportu odpowiedzialny za odbiór, przechowywanie i dystrybucję sprzętu „przemycanego” ze Szwecji na potrzeby podziemia Solidarności regionu "Mazowsze", na emigracji we Francji od 1985 roku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, pasjonat historii, badacz dziejów szlacheckiego rodu Ramotowskich.

 • Adam A. Pszczółkowski

  Adam A. Pszczółkowski

  - magister ekonomii (SGH, kierunek Finanse i Bankowość), doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książek i artykułów o szlachcie północnego Mazowsza, Konsultant Genealogiczny Związku Szlachty Polskiej, Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie.

 • Red. Piotr Szymon Łoś

  Red. Piotr Szymon Łoś

  - dziennikarz Polskiego Radia - Radia dla Ciebie, autor biogramów dla Instytutu Historii PAN (słownik ziemian), prelegent w sesjach popularno-naukowych na ww. tematy. Autor książki „Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku” (wyd. Rytm 2006, wyróżnienie w Nagrodzie im. Prof. Jerzego Łojka za ww. książkę). Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, sekretarz deputacji prasowej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, popularyzator wiedzy z zakresu dziejów ziemiaństwa polskiego.

 • Dr Łukasz Lubicz-Łapiński

  Dr Łukasz Lubicz-Łapiński

  - absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Historii, doktor nauk humanistycznych. Pracownik białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Badacz szlachty podlaskiej, Konsultant Genealogiczny Związku Szlachty Polskiej, Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku.

Związek Szlachty Polskiej   Muzeum Niepodległości   Narodowe Archiwum Cyfrowe