Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały martyrologiczne: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak z Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha.

W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal. W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury.

W latach 1990-2012 placówka zorganizowała ponad 200 wystaw, które zwiedziło ponad 2 mln widzów. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk – czasopismo muzealno-historyczne „Niepodległość i Pamięć”. Muzeum ma bogatą ofertę skierowaną do uczniów oraz rodzin z dziećmi („Rodzinna Niedziela w Muzeum Niepodległości”).

Szereg wystaw i wydawnictw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w dorocznych konkursach muzealnych.

Od 1 stycznia 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Placówka współpracuje z innymi muzeami, z uczelniami wyższymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Dużo miejsca w działalności Muzeum zajmuje tematyka kresowa.Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
00-240 WARSZAWA

Dział Edukacji i Promocji
+48 22 827 96 43
edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl

www.muzeum-niepodleglosci.pl
www.muzeumniepodleglosci.art.pl
facebook.com/Muzeum-Niepodległości

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe to centralne archiwum państwowe powstałe w 2008 roku jako odpowiedź na cyfrową rewolucję. Podstawowe zadania NAC to archiwizacja, digitalizacja i udostępnianie online materiałów cyfrowych, w tym fotografii, nagrań dźwiękowych i filmów.

Narodowe Archiwum Cyfrowe pełni funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. Wypełniając te zadania NAC stworzył Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) - program pozwalający zarządzać zasobami archiwalnym przeznaczony dla wszystkich instytucji posiadających archiwa, m.in. muzeów.

W swoich zbiorach NAC posiada ponad 15 milionów fotografii, 30 tysięcy nagrań i 2 tysiące filmów.

Narodowe Archiwum Cyfrowe
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa

+48 22 572 16 00
+48 22 822 25 32
+48 22 572 16 01
nac@nac.gov.pl

www.nac.gov.pl
Związek Szlachty Polskiej   Muzeum Niepodległości   Narodowe Archiwum Cyfrowe