Galeria

 • Sala Pompejańska Hotelu Europejskiego w dniu konferencji (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Sala Pompejańska Hotelu Europejskiego w dniu konferencji
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Otwarcie konferencji przez p. Henryka Grocholskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Otwarcie konferencji przez p. Henryka Grocholskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Prowadzący konferencję p. Michał Niemirowicz-Szczytt – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Prowadzący konferencję p. Michał Niemirowicz-Szczytt – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Pan Jan Lityński – doradca Prezydenta RP odczytuje list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego adresowany do uczestników konferencji (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Pan Jan Lityński – doradca Prezydenta RP odczytuje list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego adresowany do uczestników konferencji
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Referat p. dr Jolanty Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Referat p. dr Jolanty Załęczny z Muzeum Niepodległości w Warszawie
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Pani Barbara Wachowicz podczas wzruszającej gawędy o sławnych i zapomnianych bohaterach Powstania Styczniowego (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Pani Barbara Wachowicz podczas wzruszającej gawędy o sławnych i zapomnianych bohaterach Powstania Styczniowego
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Dr Tomasz Jaszczołt przedstawia wybrane epizody z przebiegu Powstania Styczniowego na Podlasiu (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Dr Tomasz Jaszczołt przedstawia wybrane epizody z przebiegu Powstania Styczniowego na Podlasiu
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Pan Janusz Ramotowski przybliża zebranym powstańcze losy Józefa Konstantego Ramotowskiego (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Pan Janusz Ramotowski przybliża zebranym powstańcze losy Józefa Konstantego Ramotowskiego
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Referat p. Adama A. Pszczółkowskiego dotyczący losów wybranych powstańców i powstańczych bitew na północnym Mazowszu (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Referat p. Adama A. Pszczółkowskiego dotyczący losów wybranych powstańców i powstańczych bitew na północnym Mazowszu
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Dzięki red. Piotrowi Szymonowi Łosiowi uczestnicy konferencji mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat Powstania Styczniowego i jego tradycji we wspomnieniach powstańców i ich rodzin (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Dzięki red. Piotrowi Szymonowi Łosiowi uczestnicy konferencji mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat Powstania Styczniowego i jego tradycji we wspomnieniach powstańców i ich rodzin
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Uczestnicy konferencji – na pierwszym planie od lewej siedzą: p. Henryk Grocholski – Prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Jan Lityński – doradca Prezydenta RP, dr Jolanta Załęczny – Muzeum Niepodległości w Warszawie (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Uczestnicy konferencji – na pierwszym planie od lewej siedzą: p. Henryk Grocholski – Prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Jan Lityński – doradca Prezydenta RP, dr Jolanta Załęczny – Muzeum Niepodległości w Warszawie
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Uczestnicy konferencji – od lewej siedzą: p. Michał Niemirowicz-Szczytt – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Adam A. Pszczółkowski – Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie, p. Henryk Wąsowski – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Barbara Wachowicz (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Uczestnicy konferencji – od lewej siedzą: p. Michał Niemirowicz-Szczytt – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Adam A. Pszczółkowski – Prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie, p. Henryk Wąsowski – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Barbara Wachowicz
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Na pierwszym planie od lewej siedzą: p. Henryk Wąsowski – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Barbara Wachowicz, p. Janusz Ramotowski (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Na pierwszym planie od lewej siedzą: p. Henryk Wąsowski – Członek Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, p. Barbara Wachowicz, p. Janusz Ramotowski
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Pan Zenon Ilcewicz – Sekretarz Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Pan Zenon Ilcewicz – Sekretarz Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Pan Jan Lityński – doradca Prezydenta RP (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Pan Jan Lityński – doradca Prezydenta RP
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Uczestnicy konferencji – na pierwszym planie p. Stanisław Wyganowski – b. Prezydent m.st. Warszawy (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Uczestnicy konferencji – na pierwszym planie p. Stanisław Wyganowski – b. Prezydent m.st. Warszawy
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Na pierwszym planie p. Marcin Święcicki – b. Prezydent m.st. Warszawy (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Na pierwszym planie p. Marcin Święcicki – b. Prezydent m.st. Warszawy
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Rozmowy kuluarowe w przerwie konferencji – na pierwszym planie p. Barbara Wachowicz z p. Stanisławem Wyganowskim (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Rozmowy kuluarowe w przerwie konferencji – na pierwszym planie p. Barbara Wachowicz z p. Stanisławem Wyganowskim
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Rozmowy kuluarowe w przerwie konferencji – od lewej stoją: red. Piotr Szymon Łoś, p. Andrzej Krzyżanowski – Marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, ks. dr Robert Ogrodnik (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Rozmowy kuluarowe w przerwie konferencji – od lewej stoją: red. Piotr Szymon Łoś, p. Andrzej Krzyżanowski – Marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, ks. dr Robert Ogrodnik
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Rozmowy kuluarowe w przerwie konferencji – na pierwszym planie p. dr Ewa Załęczny oraz p. Jadwiga Kopeć – Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku<br />fot. Przemyslaw Pokrycki (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Rozmowy kuluarowe w przerwie konferencji – na pierwszym planie p. dr Ewa Załęczny oraz p. Jadwiga Kopeć – Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Sekretariat konferencji w składzie od lewej: p. Maja Grocholska, p. Marta Pietraszek, p. Monika Sierpińska (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Sekretariat konferencji w składzie od lewej: p. Maja Grocholska, p. Marta Pietraszek, p. Monika Sierpińska
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Widok sali konferencyjnej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Widok sali konferencyjnej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Zamknięcie konferencji przez p. Henryka Grocholskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Zamknięcie konferencji przez p. Henryka Grocholskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
  fot. Przemyslaw Pokrycki

 • Pamiątkowe zdjęcie prelegentów i organizatorów konferencji – od lewej stoją: p. Adam A. Pszczółkowski, dr Tomasz Jaszczołt, dr Jolanta Załęczny, p. Janusz Ramotowski, p. Barbara Wachowicz, p. Henryk Grocholski, red. Piotr Szymon Łoś, p. Henryk Wąsowski, p. Michał Niemirowicz-Szczytt (fot. Przemyslaw Pokrycki)

  Pamiątkowe zdjęcie prelegentów i organizatorów konferencji – od lewej stoją: p. Adam A. Pszczółkowski, dr Tomasz Jaszczołt, dr Jolanta Załęczny, p. Janusz Ramotowski, p. Barbara Wachowicz, p. Henryk Grocholski, red. Piotr Szymon Łoś, p. Henryk Wąsowski, p. Michał Niemirowicz-Szczytt
  fot. Przemyslaw Pokrycki

Związek Szlachty Polskiej   Muzeum Niepodległości   Narodowe Archiwum Cyfrowe