Związek Szlachty Polskiej

Związek Szlachty Polskiej jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Związek stawia sobie za cel przede wszystkim:

  • integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
  • ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
  • opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
  • popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich, krzewienie etosu rycerskiego,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ponad pół tysiąca osób reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Wśród członków Związek Szlachty Polskiej są osoby odgrywające aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski. Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych. Warunkiem uzyskania członkostwa w Związku jest spełnianie przez kandydata określonych statutowo przesłanek historycznych. Stowarzyszenie nie jest związane z żadną opcją polityczną.

Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Gdańsku. Jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102686 i posiada osobowość prawną, jak też status organizacji pożytku publicznego. Obecnie siedziba główna Związku mieści się w Warszawie. Związek Szlachty Polskiej posiada regionalne Oddziały w: Białymstoku, Bydgoszczy Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, oraz Regionalnych Przedstawicieli w: Ciechanowie, Łomży, Olsztynie, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Przemyślu, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Organem prasowym Związku jest Verbum Nobile – czasopismo ukazujące się od 1992 r. Jest to pismo poświęcone szeroko rozumianej tematyce szlacheckiej – tradycji, kulturze, historii (w tym heraldyce i genealogii), a także sprawom aktualnym i ważnym dla zrzeszonych członków i sympatyków stowarzyszenia.Związek Szlachty Polskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 13 lok. 151
00-071 WARSZAWA

Sekretariat Związku Szlachty Polskiej
+48 511 648 216
biuro@szlachta.org.pl

www.szlachta.org.pl
facebook.com/ZwiazekSzlachtyPolskiej

Związek Szlachty Polskiej   Muzeum Niepodległości   Narodowe Archiwum Cyfrowe