Each of us has ancestors.
Each of us comes from somewhere.
Almost all carry with us the scents, images and the sounds of the home we left behind.


Związek Szlachty Polskiej

Zmartwychwstał Pan, Alleluja!


Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa krzepi nasze serca, chroni je przed zwątpieniem i napełnia ufnością i nadzieją. Niech rozświetla naszą codzienność i ukazuje nam optymistyczną perspektywę ostatecznego triumfu życia nad śmiercią.

Wszystkim Członkom i Przyjaciołom Związku Szlachty Polskiej życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych

Zarząd Główny ZSzP

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Read more...
 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Związku Szlachty Polskiej (ZSzP)

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku na rzecz Związku Szlachty Polskiej (ZSzP).

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która za główny cel stawia sobie propagowanie najpiękniejszych i aktualnych także dzisiaj wartości dawnej Rzeczypospolitej. Wartości, którym możemy i powinniśmy być zawsze wierni. Staramy się również przypominać o polskim dziedzictwie kulturowym, którego ślady ciągle znajdują się na Kresach, a także o mieszkających tam Polakach będących żywym świadectwem polskiej obecności na tych terenach.

Skupiamy osoby o różnych poglądach politycznych i społecznych, mieszkające nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach i na innych kontynentach. Wśród naszych członków są ludzie o znaczących dokonaniach zawodowych, naukowych, sportowych i społecznych, dla których pamięć o przeszłości jest istotną kwestią, nieprzesłaniającą jednak potrzeby aktywnego i nowoczesnego włączania się w tworzenie otaczającej nas rzeczywistości.

Dla przykładu w samym tylko roku 2013 podjęliśmy jako ZSzP m.in. następujące działania:

  • w styczniu 2013 r. zorganizowaliśmy konferencję z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – przy współpracy z Muzeum Niepodległości oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym (konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Senatu RP),
  • wydaliśmy (w nowej, nowoczesnej formule wydawniczej) czasopismo środowiska szlacheckiego „Verbum Nobile",
  • byliśmy inicjatorem wycieczki Członków i Sympatyków ZSzP na Białoruś (Polesie Prypeckie), która została zorganizowana w lipcu 2013 r. przy współpracy z profesjonalnym biurem podróży,
  • oddziały Związku Szlachty Polskiej organizowały otwarte także dla Sympatyków Związku zebrania, w czasie których miały miejsce prelekcje i spotkania z ciekawymi osobistościami zapraszanymi w charakterze gości,
  • przedstawiciele ZSzP (w tym przede wszystkim nasi konsultanci genealogiczni) wypowiadali się w mediach w charakterze ekspertów na tematy dotyczące badań genealogicznych oraz historii, jak też funkcjonowania środowiska szlacheckiego dawniej i dziś.

Planujemy także w przyszłości podejmować tego typu interesujące i pożyteczne inicjatywy. Wiążą się one jednak z koniecznością poniesienia określonych wydatków. Nawet jeżeli dane wydarzenie nie generuje dodatkowych kosztów w sposób bezpośredni, to i tak ma ono wpływ na wzrost kosztów administracyjnych Związku. Dlatego też ważna jest dla nas każda złotówka, którą moglibyśmy spożytkować na nasze projekty i zamierzenia.

Obok składek członkowskich to właśnie wpływy z 1% są głównym źródłem naszych dochodów. Stąd też zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie w ten właśnie sposób działalności naszego Stowarzyszenia.

Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Gdańsku. Obecnie zrzesza ok. 500 osób reprezentujących ponad 300 rodów szlacheckich.  O członkostwie decydują jedynie przesłanki historyczne.  Podkreślenia wymaga fakt, iż w żadnym stopniu nie jesteśmy organizacją uzurpatorską, nie nadajemy i nie odbieramy szlachectwa. Nasi konsultanci genealogiczni, weryfikujący aplikacje składane przez osoby zainteresowane członkostwem w ZSzP, są wysokiej klasy specjalistami o znaczącym dorobku naukowym w takich dziedzinach jak historia, heraldyka i genealogia, a także prawo szlacheckie I RP.

Liczymy na Państwa wsparcie!

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com