JERZY ŻENKIEWICZ h. Półkozic

Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
(+48) 601-095-690

JERZY ŻENKIEWICZ h. Półkozic
Urodziłem się 9 lipca 1950 r. w Toruniu.

W 1968 r. ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Żninie. Studiowałem na Politechnice Gdańskiej (ukończyłem w 1972 r. Wydział Elektroniki) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (ukończyłem w 2000 r. podyplomowe studia MBA oraz w 2001 r. kierunek Organizacja i Zarządzanie).

W latach 1972-1977 pracowałem w „Geofizyce” Toruń (kolejno na stanowisku elektronika, specjalisty i starszego specjalisty/ kierownika Zespołu). Od 1977 r. do dnia dzisiejszego pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (kolejno na stanowisku specjalisty, z-cy dyrektora, dyrektora, kierownika i z-cy dyrektora ogólnouczelnianych jednostek komputerowo-informatycznych UMK).

W „Geofizyce” Toruń uczestniczyłem i współorganizowałem nowatorskie prace z zakresu badań geofizycznych na Bałtyku i Morzu Północnym dla potrzeb poszukiwań ropy i gazu, wykonywanych przez ORP „Kopernik”. W 1976 r. brałem udział w międzynarodowych badaniach i pomiarach sejsmicznych na Spitsbergenie.

W latach 1977-1979 brałem udział w organizacji i tworzeniu Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK (jednej z najbardziej prężnej jednostki tego typu w polskim środowisku akademickim), inicjując rozbudowę wielodostępnych systemów komputerowych serii RIAD i IBM. W latach 1988-1992 byłem koordynatorem budowy Pomorskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PASK (Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk) w ramach krajowego programu CPBR nr 8.13.

W latach 90-tych ub. w. kolejno: inicjowałem i organizowałem regionalne węzły sieciowe IBM, EARN/BITNET, NASK; uczestniczyłem w pracach ministerialnego zespołu ekspertów Komitetu Badań Naukowych, opracowującego protokoły i standardy dla powstającego Internetu w Polsce; koordynowałem organizacyjnie program X.500 w Polsce; organizowałem pierwsze podłączenia sieci lokalnych do Internetu w Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Włocławku; opracowałem koncepcję budowy i utrzymania akademickiej światłowodowej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu, której jestem koordynatorem do dnia dzisiejszego.

W latach 2000-2002 brałem udział przy opracowaniu ogólnopolskiego programu rozwoju infrastruktury informatycznej PIONIER dla środowiska naukowo-akademickiego oraz brałem udział przy opracowaniu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2001-2006. Równolegle uczestniczyłem, jako jeden z dwóch przedstawicieli Polski, w pracach sieciowej grupy roboczej „Trust and Confidence Working Party” komitetu ISTC Komisji Europejskiej w Brukseli (2001-2002). W latach 2004-2005 byłem członkiem/ekspertem Komisji ds. Strategii Teleinformatycznej Gminy Toruń. Od 2004 r. aktywnie uczestniczę w zakresie budowy i utrzymania Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER, będąc m.in. członkiem Rady Konsorcjum PIONIER. Od 2009 r. w ramach projektu krajowego PLATON (rozwój usług informatycznych), jestem jego regionalnym koordynatorem merytorycznym w Toruniu. Uczestniczyłem również w kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleniach i stażach zagranicznych (m.in.: Anglia, Norwegia, USA, Kanada, Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Irlandia) oraz krajowych. Jestem autorem ponad 70 publikacji (referaty, artykuły, specjalistyczne raporty) z dziedziny telekomunikacji i systemów informatycznych oraz kilkudziesięciu wdrożeń sieciowych w Polsce. Byłem jednym z pierwszych z Polski członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Internet Society. Za osiągnięcia zawodowe otrzymałem: wielokrotne nagrody JM Rektora UMK, wyróżnienia Prezydenta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz odznaczenia państwowe (Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi).

Dodatkowym obszarem moich zainteresowań i badań jest problematyka Kresów Wschodnich. Poprzez swych rodziców należących przed II wojną światową do ziemiaństwa polskiego na Litwie Kowieńskiej oraz ich przodków, jestem emocjonalnie związany z przeszłością własnej rodziny i sfery ziemiaństwa znad Niemna i Wilii. Opracowałem unikalny i najpełniejszy w Polsce wykaz polskich dworów i majątków z okresu międzywojennego na Litwie Kowieńskiej. Rezultatem tych zainteresowań i prac poszukiwawczo-genealogicznych jest ponad 30 publikacji (referaty, artykuły prasowe) oraz 4 książki.

Żona Irena-ekonomista, synowie Marek i Maciej (obaj absolwenci UMK Toruń).

Od roku 1999 jestem członkiem Związku Szlachty Polskiej. Działalność społeczną rozwijam też w ZNP, NOT oraz Internet Society.


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com